VEF kvartāla kamerzāle

VEF kvartāla kamerzāle

Piegādāta un uzstādīta apskaņošanas sistēma, skatuves mehānismi un gaismošanas iekārtas.