Rojas kultūras centrs

Rojas kultūras centrs

Piegādājām un uzstādījām jaunu skatuves mehāniku.