Viesnīca "Konventa Sēta"

Viesnīca "Konventa Sēta"

Piegādāta un uzstādīta apskaņošanas sistēma Yamaha Commercial Audio.