36. līnija pludmales restorāns

36. līnija pludmales restorāns

Piegādāta un uzstādīta apskaņošanas sistēma Yamaha Commercial Audio.